Department

Team Olivia BoHab Øst

Team Olivia Bohab gir tjenester til mennesker med nedsatte funksjonsevner slik at de kan leve et trygt, aktivt, utviklende og uavhengig liv. Vi skal kjennetegnes av vennlighet, raushet og imøtekommenhet. Vårt faglige arbeid skal være preget av høy etisk og faglig kompetanse. Team Olivia Bohab skal benytte seg av anerkjente metoder. Vi legger til rette for et aktivt og meningsfullt liv sammen med familie, nettverk og dyktige samarbeidspartnere.